Przetargi

Przetargi


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

w Rybniku ,  ul. Śląska 18

ogłasza

przetarg  ustny nieograniczony

na ustalenie wysokości miesięcznej stawki czynszu najmu okazjonalnego

na czas oznaczony 36 miesięcy

lokali mieszkalnych położonych:

1.Rybnik – Chwałowice , ul. 1 Maja 102/13 :

Lokal składający się z 1 pokoju , aneksu kuchennego , łazienki i przedpokoju ,                     

usytuowany na I piętrze , o powierzchni 20,85 m2

wyposażony w instalacje : wod – kan , elektryczną , centralne ogrzewanie.

Wywoławcza stawka czynszu za 1 miesiąc wynosi : 650,00 zł.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania                  oraz odbioru odpadów komunalnych .

Wadium: 3.900,00 zł.

2.Rybnik – Niedobczyce , ul. Barbary 15b/3 :

Lokal składający się z 2 pokoi , kuchni , łazienki i przedpokoju ,                     

usytuowany na I piętrze , o powierzchni 54,32 m2

wyposażony  w instalacje : wod – kan , elektryczną , centralne ogrzewanie .

Wywoławcza stawka czynszu za 1 miesiąc wynosi : 900,00 zł.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz odbioru odpadów komunalnych .

Wadium: 5.400,00 zł.

3.Rybnik – Chwałowice , ul. Pukowca 1/17 :

Lokal składający się z 1 pokoju , kuchni , spiżarni , łazienki i przedpokoju ,                     

usytuowany na I piętrze , o powierzchni 29,24 m2

wyposażony w instalacje : wod – kan , elektryczną , centralne ogrzewanie.

Wywoławcza stawka czynszu za 1 miesiąc wynosi : 750,00 zł.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz odbioru odpadów komunalnych .

Wadium: 4.500,00 zł.

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2016 r. o godzinie 1000

w siedzibie Spółdzielni – sala konferencyjna ( II piętro)

 

Warunkiem udziału w przetargu jest :

● wpłata najpóźniej w dniu 04.10.2016 r. na rachunek Spółdzielni :

PKO BP O/Rybnik : 79 1020 2472 0000 6802 0018 5017 wadium w wymaganej wysokości oraz kwoty 250,00 zł tytułem kosztów organizacji przetargu .

Dowody wpłaty wadium oraz kosztów organizacji przetargu należy przedłożyć do wglądu

w dziale członkowskim najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg wadium zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej . Osobom , które nie wygrały przetargu Spółdzielnia zwraca w terminie

do 7 dni wpłacone wadium .

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem (32) 42 16 665 wewn. 27.

Lokal udostępniony będzie zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin           – tel. (32) 4216665 wewn. 15 ).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości  lub w części

bez podania przyczyny .